Webbgränssnitt

Detta är samlingssidan för allt användarstöd som berör webbgränssnittet. Användarstödet är uppbyggt med förutsättningen att du som besökare är en administratör i tjänsten, men utesluter inte att vissa artiklar även riktar sig mot utförare.