Inquinova Inspektion

I takt med att kraven på dokumentation från egenkontroll ökar så ställs högre krav på verksamheters rutiner för genomförandet. Vår tjänst effektiviserar denna process och ger er rutinerna som krävs, så att ni på ett enkelt sätt kan utföra platsbesiktningar och egenkontroll inom flertalet verksamhetsområden. Det finns standardiserade uppdrag och dessutom har du som kund möjlighet att själv strukturera dina egna uppdrag. Behoven ser olika ut för varje organisation och vi arbetar för att försöka möta alla behov. Nedan listar vi ett urval av platsbesiktningar som utförs i tjänsten.

Lekplats

En bild på en lekplats En bild på en lekplats

Säkerställ en stimulerande och trygg miljö för barn att leka i, genom att utföra besiktningar enligt Europeisk standard SS-EN 1176. Fördelen med att utföra samtliga besiktningar enligt standard, förutom att upprätthålla en så säker lekmiljö som möjligt, är att lekredskapens livslängd bibehålls.

Följande platsbesiktningar finns standardiserade:

 • Rutinmässig visuell besiktning
 • Funktionsbesiktning
 • Årlig besiktning
 • Installationsbesiktning

Fastighet

En bild på en fastighet En bild på en fastighet

Inom fastighet finns lagkrav på egenkontroll inom många av verksamhetens områden. Dessutom har många organisationer även interna krav på att egenkontroll utförs. Vi erbjuder lagstadgade platsbesiktningar, men även möjligheter att strukturera egna uppdrag utifrån organisationens interna behov.

Ett urval av platsbesiktningar inom fastighet:

 • Systematiskt brandskyddsarbete
 • Egenkontroll drift
 • Fastighetsbesiktning, både inre och yttre
 • Marksyn

Idrottsanläggning

En bild på en idrottsanläggning En bild på en idrottsanläggning

En stor mängd arbeten utförs kring eller på idrottsanläggningar. Vi erbjuder möjligheten att utföra platsbesiktningar på flertalet olika anläggningar utifrån lagkrav, men även utifrån interna rutiner, såsom skötselplaner och inventeringar.

Ett urval av platsbesiktningar inom idrottsanläggning:

 • Tillsyn av ishall, simhall m.fl.
 • Säkerhetsbesiktning
 • Inventering
 • Löpande skötsel

Badplats

En bild på en badplats En bild på en badplats

Säkerställ en trivsam och trygg miljö att vistas på för badgästerna, oavsett säsong. Från underhållsarbete utanför badsäsongen till dagliga tillsyner under sommaren, vi erbjuder den egenkontroll som stämmer överens med just era behov.

Ett urval av platsbesiktningar inom badplats:

 • Tillsyn
 • Livräddningsutrustning
 • Iläggning och upptagning av bryggor
 • Vattenprover
 • Dykning

Grönyta

En bild på en park En bild på en park

Parker och grönska bidrar till att göra samhället mer levande och attraktivt. Underhåll, skötsel och tillsyn krävs för att tillgodose en trevlig miljö att vistas i. Strukturera uppdrag utefter organisationens behov för att säkerställa att arbetet dokumenteras.

Ett urval av platsbesiktningar inom grönyta:

 • Tillsyn
 • Renhållning
 • Gräsklippning
 • Beskärning
 • Plantering
 • Skötsel

Ditt uppdrag

Vi förstår att det finns väldigt olika behov kring egenkontroll och därför arbetar vi ständigt för att standardisera fler uppdrag.

Hittar du inte ditt uppdrag ovan, ta kontakt med oss så ser vi till att erbjuda ett kostnadsfritt förslag på lösning.


Kontakta oss