Inquinova Inspektion

Skapa kontroll och översyn på ett användarvänligt sätt, oavsett vilka platsbesiktningar ni önskar utföra. Ni administrerar tjänsten via dator, men utför platsbesiktningarna med mobil eller surfplatta. Automatisera schemaläggningar och styr efter behörighet vem som ska utföra vilka platsbesiktningar och vem som blir ansvarig för att åtgärda felanmälningar. Slutprodukten i form av en digital rapport skapas så fort en platsbesiktning slutförs och ligger lagrad för enkel åtkomst i 10 år.

Computer with file
Digitalisera verksamheten & slipp pappershantering
Thumbs up
Användarvänligt
Headphones
Kostnadsfri support & fritt antal användare
Eye with cog pupil
Få full kontroll & översyn
Repeat data
Automatiska digitala rapporter

Så här fungerar tjänsten

1.
Planera
 • Schemalägg platsbesiktningar
  • Välj hur ofta uppdragen ska utföras
  • Tilldela uppdragen till utförare
  • Möjlighet att på förhand bestämma vem som ska åtgärda
   felanmälningar
Monitor - scheduled assignments
2.
Utföra
 • Enbart de uppdrag du är behörig att utföra visas
 • Sortera och filtrera dina uppdrag efter behov
 • Dokumentera uppdragen med hjälp av text och bilder
 • Varje uppdrag som slutförs försvinner per automatik från appen
Mobile - perform
3.
Följa upp
 • Varje slutfört uppdrag skapar per automatik en digital rapport
 • Felanmälningar skapas för varje dokumenterat fel
 • Anpassa rapporter efter behov
 • Rapporterna går att ladda ner, skriva ut eller maila vidare
Monitor - report

Fler fördelar med Inquinova Inspektion

Flexibelt

 • iOS eller Android, använd det som passar dig
 • Flerspråksval, välj efter behov
 • Offlinestöd för arbeten utförda i avlägsna miljöer
 • Befintliga integrationer med InfraControl och DF Respons

Teknisk framkant

 • Vi arbetar med de senaste teknikerna, vilket säkerställer en stabil och säker tjänst
 • Känsliga uppgifter skyddas under Privacy Shield, SCCs och FISA 702
 • Data lagras inom EU
 • Vi arbetar efter GDPR

Oavsett din roll

 • Det digitala arbetssättet ger dig som beställare säkerhet att arbetet blir utfört på ett effektivt sätt och att all dokumentation finns tillgänglig för enkel åtkomst
 • Som arbetsledare ges du möjlighet att enkelt hantera och följa upp alla platsbesiktningar
 • Genom vår användarvänliga app blir du som utförare av med allt efterarbete

Vilka platsbesiktningar utför ni?

Klicka dig vidare nedan för att se om vi kan matcha era behov redan idag