Logga in

Tillbaka till topp

PARTNER


HAGS Inspektion

Med HAGS Inspektion säkerställer kunden att alla lekplatser uppfyller utsatta lagar och krav. För att kunna göra detta erbjuder HAGS sina kunder ett digitalt arbetsredskap som effektiviserar arbetet med tillsyn och besiktning. Tjänsten ger både fullständig kontroll och översyn, men blir också en kvalitetssäkring gentemot anläggningens besökare. Verktyget ger stöd för fyra olika kontroller: rutinmässig visuell tillsyn, funktionskontroll, årlig besiktning och installationsbesiktning. Alla utförda arbeten dokumenteras och lagras givetvis för enkel åtkomst.

 

Åtgärder
Alla anmärkningar listas i appen och om åtgärd krävs registrerar användaren det i appen och då uppdateras rapporten automatiskt.


Historik
Med appen är det enkelt att söka fram tidigare utförda kontroller.


Rapporter
Olika rapporter så som anläggningsrapporter, sammanställande rapporter och felrapporter skapas upp automatiskt och med enkel åtkomst.

Stäng

Info


Inquinova AB

Skeppsbrogatan 49
392 32 Kalmar, Sweden

+46 048050016
info@inquinova.com

Kontakt


Karta


Kontakt


Info


Inquinova AB

Skeppsbrogatan 49
392 32 Kalmar, Sweden

+46 048050016
info@inquinova.com